Förnyelse av Sjöhistoriska Museet
Utredning för Statens Maritima Museer