Maritim Museum vid Galärvarvet
Utredning för Statens Maritima Museer