Formgivningstävling Slussen - med Dissing+Weitling, Arups, mfl