Master planen för TaSUBa, en av Östafrikas viktigaste konstskolor, genomfördes som utvecklingsprojekt / capacity building med Ministry of Education and Vocational Training i Tanzania.
 
TaSUBa Master plan - uppdate 2010, situationsplan