Estonias bogvisir
Utredning om placeringen
av Estonias bogvisir i Stockholm, analys, illustration av skala och undersökning av utställningsprinciper, i uppdrag av Statens Maritima Museer