'Hamn- och Strandområde i Mariestad' - allmän stadsbyggnadstävling