TaSUBa housing -
Student Dormitories

Utveckling av 'low tech' bostads- enheter för studenter med enkelt passivt klimatskydd, TaSUBa interntskola, Bagamoyo, Tanzania