SEDP - Planering av mellanstadieskolor med Ministry of Education and Vocational Training i Tanzania, principlösningar och typstudier för olika campustyper