Förslaget ifrågasätter tävlings- programmets placering och den planerade nya volym som kräver rivning av den omgivande byggda miljön. Istället föreslås ett dags- ljusbelyst stort underjordiskt rum med bibehållen huvudentré. Funktionerna i sockelbyggnaden vänder sig mot publiken/staden.  
Stockholms Stadsbibliotek - Tävlingsförslag