Kv Pianot
Planering av fyra standardiserade och ekonomisk optimerade tvillingshus på en vansklig och sluttande tomt i Södertälje. Den tillåtna byggarean utnyttjas maximalt.