Glasveranda - Tillbyggnad till Hus Larsson i Enskede, Stockholm