Alla gemensamma
funktioner är samlade i en
stor enhet med ett spännande
rumsarrangemang bestående
av olika rumszoner med många
genomblickar och passager.
 
Äldreboende i Sollentuna - skissutredning