Renovering av simhall i Svalnäs äldreboende - plan bygghandling