Förnyelse av entrépaviljonger i Rinkeby - plan och elevation