Stadsbibliotek Malmö - runner-up i inbjuden internationell tävling