Utställningspaviljong för fyra Konstnärselever på Konstfack
samarbete med Cecilia Edefalk, Felix Gmelin samt 4 avgångselever i måleri
som agerade som uppdragsgivare för sitt eget utställningsrum, projektet
resulterade i en paviljong som under några
månader stod på Konstfacks gård vid
Valhallavägen i Stockholm
 
Konstfack Paviljong - utställning av fyra examensarbeten