'Ett Vattenhem', Utställningspaviljong vid entrépromenaden på Bo01 i Malmö. Samarbetsprojekt med Meta Isseus Berlin, för Statens Konstråd
Ett Vattenhem - Utställningspaviljong på Bo01