'Visborgs Minne' IV
nytt förslag till bostadsbebyggelse
i Nacka Kommun för Riksbyggen
i stark lutande terräng