'Visborgs Minne' IV - förslag till bostadsbebyggelse i Nacka