Pontvik Arkitekters AB är ett mindre stockholmsbaserat arkitektkontor som med framgång har utfört uppdrag över ett brett arbetsområde. Företaget leds av Alexis Pontvik, professor i stadsbyggnad vid KTH. Kontoret har en lång erfarenhet och kompetens i ett flertal områden inom arkitektur och formgivning. Vår ambition är att tillsammans med våra uppdragsgivare utveckla en arkitektur som är inspirerande, funktionell och hållbar.