Vi uppfattar att varje uppdrag är unikt och därför anpassar vårt arbetssätt till uppgiften som kan variera från enkla pragmatiska lösningar till komplexa urbana sammanhang. Vårt arbete kan inte identifieras med en speciell signaturarkitektur, istället skapar vi unika lösningar för varje projekt.

Vår arbetsmetod är att ställa rimliga frågor och vara nyfikna, undvika förutfattade meningar om estetik eller slutresultat. Vi låter därför varje projekts egna unika beståndsdelar och programförutsättningar träda fram och generera lösningar. Denna process informerar, berikar, och höjer precisionen i det slutliga resultatet som stöds av en arkitektursyn som bygger på en konstnärlig och kulturell förståelse av ämnet.

Vi strävar att utveckla robusta idéer som svarar mot grundläggande arkitektoniska och samtida frågor. Vi tror starkt på att lokala förhållanden, klimat, topografi och lokal kunskap är nyckeln till kloka lösningar. Pontvik Arkitekters fokuserar på utveckling av arkitekturens form och språk inom vitt skilda kulturella sammanhang och miljöer. I vårt arbete eftersträvar vi en hög integration av alla projektets aspekter från det kontextuella, tekniska, programmässiga och estetiska som sammanförs till en helhet i det byggda slutresultatet.