Alexis Pontvik, är född och uppvuxen i Stockholm, Uruguay/Argentina och Schweiz. Utbildad i Schweiz (HBZ, Bern), Tyskland (Staatl. Kunstakademie Düsseldorf, Dipl. HBZ) och England (Architectural Association, Dipl. AA och RIBA III, London). Pontvik är medlem i Sveriges Arkitekter (SAR/MSA), Arkitekter i Sverige (AIS), Royal Institute of British Architects (RIBA) och ledamot i Kungliga Akademin för de Fria Konsterna. Han har varit medarbetare hos James Stirling & Partners, London, Haus Rucker & Co, Düsseldorf, m fl. Genom sin internationella bakgrund talar Pontvik ett flertal europeiska språk flytande, utöver svenska, engelska, spanska, tyska, franska och italienska.

Pontvik bedriver firman Pontvik Arkitekter, sedan 1981. Under hela sin yrkesverksamma tid har Pontvik bibehållit ett starkt intresse för utbildning, han har undervisat på olika arkitekturskolor i England och Sverige framförallt KTH i Stockholm där han har varit professor i stadsbyggnad. Pontvik har bl. a. varit rådgivare i arkitektur och stadsbyggnadsfrågor till GD av Luftfartsverket och har deltagit som juryledamot i en rad svenska arkitekt- och konsttävlingar och själv deltagit i ett stort antal tävlingar. Alexis Pontvik deltar aktivt i den offentliga debatten kring arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor i Stockholm.