Pontvik Arkitekters är intresserade i att utveckla program och formgivning med våra uppdragsgivare från början till slutet av uppdraget. Kommunikationen med våra samarbetspartner och uppdragsgivare är väsentlig och vi är engagerade att den har hög kvalité och öppenhet. Vi arbetar ofta med flera alternativ för att kunna jämföra och optimera olika lösningar med varandra, samtidigt som vi kritiskt granskar vårt eget arbete för att ständigt förbättra slutresultatet och öka kvalitén.

Kontoret har med framgång samarbetat med olika privata, kommunala och statliga uppdragsgivare, bl. a. Akademiska Hus, Banverket, BO01 i Malmö, Fox Design AB, Gatu- och Fastighetskontoret i Stockholm, Grafikens Hus, Holmens Bruk, Jernhusen AB, Kommunförbundet, Kommunen Leeuwarden/NL, Konstfack, Luftfartsverket, MoDo, Nobelmuseet, Nordiska Museet, Peab, Riksbyggen AB, Riksutställningar, Stiftelsen Äldrecentrum, Sida, Stadsbyggnadskontoret i Stockholm, Statens Maritima Museer, Statens Konstråd, Stockholm Europas Kulturhuvudstad 1998, Svenska Ambassaden i Dar es Salaam och Vägverket. Utredningar och samarbete med Kommuner: Borlänge, Falun, Malmö, Märsta, Nacka, Sollentuna, Uddevalla Kommun och vid upprepade tillfällen Stockholm Stad.