Pontvik Arkitekter startades av Alexis Pontvik 1981 i London, flyttade 1984 till Haugesund/Norge och är sedan 1987 baserat på Skeppsbron 46 i Stockholm. Företaget arbetar i ett brett arbetsfält, bl. a. stadsbyggnad, arkitektur (privata och offentliga arbeten), internationellt biståndsarbete, formgivning av utställningar, inredning och design.

Pontvik Arkitekter har under åren ritat offentliga byggnader, bostäder och enskilda hus i Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tanzania, Tyskland och USA. Pontvik Arkitekter har engagerats i biståndssammanhang för utredningar, planering, utbildning och byggprojekt på Västbanken/Gaza, Tanzania/Zanzibar och Sri Lanka. Kontoret har ansvarat för flertal större utställningsprojekt i Sverige och utomlands från pedagogiska tekniska utställningar till större konstutställningar. Pontvik Arkitekter har med framgång tävlat i olika sammanhang, fått en rad priser och utmärkelser och även arrangerat arkitekttävlingar utomlands.