2007-18 Proffessur i stadsbyggnad vid KTH

2018 Workshop på Pharos University in Alexandria (PUA)

2016-17 Publikation Sustainability in Scandinavia med Harvard Center for Green Buildings and Cities

2013 UrbanFormHub, UN HABITAT

2012 Remiss samråd Detaljplan Albano, Kritik mot stadsbyggnadskontorets Albanoprojekt

2011 Remiss programsamråd område Albano, svar till Stadsbyggnadskontoret

2011 Remiss publikation av Arkitekturprogram av Stockholm Stadsbyggnadskontoret

2011 Remiss detaljplan för 'Nya Slussen', Stadsbyggnadskontoret

2010 Uppdatering av TaSUBa Master plan, Bagamoyo, Tanzania

2009-11 Kontorsbyggnad i Sollentuna, förberedelser för detaljplan

2007-11 Staven 3 i Sollentuna, skiss detaljplan, bostäder kontor, mm

2007 Staven 3, bostäder i Sollentuna, parallellt uppdrag

2005-06 SEDP mellanstadieskolor i Tanzania, layout för campustyper

2005 Visborgs Minne IV, Bostäder i Nacka Kommun

2005 Utställning 'Fiction Hotel' i Kulturhuset, Stockholm

2005 Hamn- och Strandområde i Mariestad', allmän stadsbyggnadstävling

2004-05 Master plan för Bagamoyo College of Art i Tanzania, i uppdrag av Sida

2004 Visborgs Minne III, Bostäder i Nacka Kommun

2004 Utredning om placeringen av Estonias bogvisir i Stockholm för Statens Maritima Museer

2004 Utredning av ny Maritim Miljö/Museum vid Galärvarvet i Stockholm för Statens Maritima Museer

2003 Formgivningstävling Slussen, Stockholm, inbjuden internationell tävling

2002 Visborgs Minne II, Bostäder i Nacka Kommun

2002 Stadsbyggnadsutredning om ny stadsfront NV Kungsholmen i Stockholm

2002 Stadsbyggnadsstudie av högt hus och plats på NV Kungsholmen i uppdrag av SBK och GFK

2002 Stadsbildsstudie för SBK Stockholm

2001 Överdäckning av Centralstationen i Stockholm i uppdrag av Jernhusen AB

2000 Broar för Botniabanan, allmän tävling

1999-00 Master plan för Erez/Beit Hanoun Gränsterminal, mellan Gaza och Israel för Sida

1999 Riddarholmen II, gestaltningsuppdrag Centralbron i tunnel vid Riddarholmen, för Banverket

1999 Bethlehem Lighting, Belysning av födelsetorget i Bethlehem, Palestina, för Sida (med M Hallbert)

1998 Årsta Park II, park på Årstafältet i Stockholm, med Sture Koinberg i uppdrag av Stockholm Stad

1998 Platsgestaltning Fisktorget i Falun, Statens Konstråd och Falu Kommun, samarbete med Urban Engström

1998 Bullerskydd i Örebro län, med Ingemanson Technology, uppdrag av Vägverket

1996 Sikreno, Stocksunds hamn, EU-tävling om bostäder mm. i Danderyd Kommun

1996 Riddarholmen I, gestaltningsuppdrag Centralbron i tunnel vid Riddarholmen, för Banverket

1996 Framtidsvision/utveckling av centrala Märsta i ett 5 -15 års perspektiv, Mästa Kommun

1995 Bro i Sundsvall, allmän Svensk tävling, Kritiskt bidrag om tävlingens genomförande

1994 Örestaden, internationell tävling om Köpenhamns expansion mot söder

1994 Årsta Park, utformning av en ny park i Årsta, i samarbete med Sture Koinberg, uppdrag av Stockholm Stad

1994 Triet Riesa, bostäder mm. i Riesa, Tyskland

1994 Triet Neubrandenburg, Tyskland, förvaltningsbyggnad

1994 Gatumiljö i City', urbanstudie Klarabergsgatan/Hamngatan, för stadsbyggnadskontoret i Stockholm

1994 Förslag till omdaning av Sergels Torg

1994 EU-tävling för Bispebjerg kyrkogård i Köpenhamn, Danmark

1993 Stadsbyggnadsprojekt 'Islingsby-Borlänge', Borlänge

1993 Spreeinsel, Berlin, Tyskland, international tävling

1993 Idéskiss för centrala Borlänge, parallellt uppdrag för Borlänge Kommun

1993 'Det Centrala Vattenrummet', landskapsanalys i uppdrag av SBK

1992 Slussens Framtid', parallellt uppdrag av GFK Stockholm

1992 Detaljplan kv. Mandeln och kv Mjärden, Norra Hammarbyhamnen, Stockholm för SBK med Jan Inghe

1992 'Slussens framtid', inbjuden och allmän tävling, 1:a och enda pris

1991 Den Saknande Länken', urbant projekt och utställning i Länsmuseet, Jönköping

1991 Analys av landskap och bebyggelse på Sickla Ö, för Nacka Kommun

1990 Detaljplan för kv. Mjärden, Skanstull, för SBK Stockholm med Jan Inghe

1989-93 Översiktsplan för Hammarby Sjöstad för SBK Stockholm med Jan Inghe

1988 Parallellt uppdrag om 'Holmenområdet i Norrköping'

1988 Nordisk Stadsplanetävling om en stadsdel vid Husarviken i Stockholm, inköp

1987 Höghus på Söder', parallellt uppdrag av FABEGE i Stockholm

1986 Utredning 'Högt hus vid Medborgarplatsen' för SBK Stockholm

1986 Marknad för Aker Eiendom A/S (21.000 m2), butiker kontor och lägenheter

1985 Marknad (18.000 m2) för Realia A/S Haugesund, Norge

1985 1:a pris i allmän Svensk tävling om 'Höghus på Söder' i Stockholm

1973 Urban analys om förändringen av stadsbilden i Länggasse-området i Bern, Schweiz